World Youth Open Championships 2015

[WYOC2015]

I World Youth Open Championships 2015, Campionati del mondo under 26 a partecipazione libera, si sono disputati a Opatija, in Croazia, dal 20 al 29 Agosto 2015.
Clicca sui bottoni della barra sovrastante per accedere agli articoli, ai risultati, alla composizione delle squadre italiane.

   I vincitori di ogni competizione:

Junior Teams (Squadre open under 26)
Oro: ZLATAN
Simon Ekenberg, Simon Hult, Rodrigo Garcia De Rosa, Giuseppe Delle Cave, Daniel Gullberg, Johan Karlsson, Marshall Lewis

Argento: NORWAY
Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Kristoffer Hegge, Harald Eide

Bronzo: GRESWE AXON
Ola Rimstedt, Ioannis Oikonomopoulos, Mikael Rimstedt, Adam Kaplan

Girls Teams (Squadre femminili under 26)
Oro: ITALY
Flaminia Tanini, Agnese Di Mauro, Giulia Scriattoli, Caterina De Lutio, Michela Salvato, Susanna Broccolino, Emanuela Capriata

Argento: SX XHLD
Haihong Gu, Huiyuan Jin, Aijia Yuan, Yunpeng Chen, Chenyun Ge, Yue Yu, Xinyao Ruan, Yifan Cui

Bronzo: CHINA RDFZ GIRLS
Guangli Wendy Liu, Mengqi Hao, Lingyi Ma, Xinyi Luo, Qi Xia, Ling Hu, Jichao Hu, Tong Jiang

Youngsters Teams (Squadre open under 21)
Oro: CHINA
Tong Jiang, Shiyu Sun, Zhengyang Fang, Zihan Wang, Dongke Fang, Yichen Yin, Hongji Wei, Jichao Hu

Argento: AZS UW VYCESKA
Lukasz Trendak, Stanislaw Maczka, Krystian Baczek, Piotr Jasinski

Bronzo: GERMANY
Hartmut Kondoch, Sibrand Van Oosten, Philipp Pabst, Florian Alter, Stig Jesse, Leonard Vornkahl

Kids Teams (Squadre open under 16)
Oro: SX HYSW
Yifan Cui, Yingqi Wang, Tianle Yao, Siyuan Liu, Renyu Li, Yijun Shang, Yiqin Shao, Weichang Qiu

Argento: CHINA RDFZ1
Tong Jiang, Jichao Hu, Zixi Cai, Yuanzhe Ding, Randy, Pan, Baozhuo Jiang, Shi Qiu, Haoqing Yu

Bronzo: SX XNWY
Yihong Liu, Wenjie Xue, Ruizhe Wang, Hanyang Dai, Jiaxin Tong, Tiancheng Zhang, Hui Fu, Jiong Li

Junior Pairs (Coppie open under 26)
Oro: Mikael and Ola Rimstedt (Sweden)
Argento: Rodrigo Garcia Da Rosa (Argentina) and Giuseppe Delle Cave (Italy)
Bronzo: Sean Gannon and Julie Arbit (USA)

Girls Pairs (Coppie femminili under 26)
Oro: Jovana Zoranovic and Selena Pepic (Serbia)
Argento: Giulia Scriattoli and Michela Salvato (Italy)
Bronzo: Enrica Raffa and Susanna Broccolino (Italy)

Youngsters Pairs (Coppie open under 21)
Oro: Wei Hongji and Sun Shiyu (China)
Argento: Yin Yichen and Fang Zhengyang (China)
Bronzo: Sebastiano Scatà and Andrea Manganella (Italy)

Kids Pairs (Coppie open under 16)
Oro: Soren Bune and Christian Lahrmann (Denmark)
Argento: Kacper Kopka and Oskar Trybus (Poland)
Bronzo: Wu Zhe and Yuan Zhijie (China)

Board a match teams (Squadre open B-a-M under 26)
Oro: ITALIA JUNIORS
Gianluca Bergami, Alessandro Calmanovici, Margherita Chavarria, Giovanni Donati, Alessandro Gandoglia, Giacomo Percario, Valerio Giubilo

Argento: NETHERLANDS WHITE
Tobias Polak, Michel Schols, Tim Van Den Bos, Tom Van Overbeeke, Anneke Simons, Kees Tammens

Bronzo: NORWAY
Christian Bakke, Harald Eide, Tor Eivind Grude, Kristoffer Hegge

Joan Gerard Awards (assegnati ai ragazzi che nel campionato si sono distinti per sportività)
Juniors: Rodrigo Garcia Da Rosa
Girls: Selena Pepic
Youngsters: Zhengyang Fang
Kids: Kacper Kopka

Back to top button