Bridge, lo Sport della Mente

World Youth Open Championship (10)

da | Ago 24, 2017 | 0 commenti

Lione sorride anche agli Azzurrini. Le nostre squadre Youngsters, Girls e Kids hanno infatti conquistato l’accesso alla finale del Campionato Board-a-Match. Qualificazione centrata nel più classico dei modi per Youngsters e Kids, mentre la fortuna ha baciato le Girls: finite appena sotto la linea rossa, hanno beneficiato del ritiro di una squadra.
Quella di oggi sarà la giornata decisiva. Il Board-a-Match e l’intera manifestazione si concluderanno in serata. Al termine della sessione di gara daremo immediatamente aggiornamenti sul risultato dei nostri ragazzi.

Ieri sono terminati i Campionati a squadre Junior, Girl, Youngster e Kid.

Il podio Junior:
1. USA (Adam Grossack, Zachary Grossack, Christian Jolly, Adam Kaplan, Kevin Rosenberg, Anam Tebha)
2. Japan (Takayuki Hino, Eishi Imakiire, Koki Kobayashi, Derek Neo, Sanekata Sonoike, Ryoichi Yamada, Hiroaki Miura Npc)
3. Villa Fabbriche (Christian Bakke, Maximo Crusizio, Guillermo Minutti, Shivam Shah), Norvegia, Argentina, Uruguay, Inghilterra

Il podio Youngster:
1. France (Raphael Basler, Luc Bellicaud, Arthur Boulin, Melic Dufrene, Maxence Fragola, Theo Guillemin, Christophe Oursel Npc)
2. Shengxing Team (Cheng Deng, Yihong Liu, Jiaxin Tong, Zhijie Yuan, Yu Yun, Tiancheng Zhang, Qi Zeng Npc)
3. China (Zhiyu Cheng, Baozhuo Jiang, Randy Pan, Shi Qiu, Xihao Wang, Haoqing Yu, Jichao Hu Npc, Bing Du coach)

Il podio Girl:
1. Shengxing Team 1 (Yunpeng Chen, Chenyun Ge, Yajie Lu, Yijia Lu, Xinyao Ruan, Jiaming Xu, Xiaochen Kong cng)
2. France 1 Girls (Helene Besancon, Helene Chelin, Sarah Combescure, Marie-Valentine Coupel, Emeline Jounin, Mathilde Thuillez, Wilfried Libbrecht cng)
3. Sh Xin Jiangnan Team (Yueling Gu, Shiyi Li, Shiyun Mao, Yanting Mao, Yici Wang, Xiaotong Wu, Yi Xing Lv Cng)

Il podio Kids:
1. China RDFZ Galaxy (Zhenhao Cai, Jingfan Chen, Yuanzhe Niu, Zhaofeng Wang, Boxin Zhang, Fangchen Zhao, Jichao Hu Cng, Jie Li coach)
2. Shengxing Venus (Haochen Liu, Yizhou Liu, Mingyu Lu, Ruicheng Mao, Tianle Yao, Zhaochen Yu, Gongjun Liu cng)
3. Shengxing Saturn (Licong Cheng, Penghao Wang, Ruizhe Wang, Yingqi Wang, Hao Xu, Jiahao Yang, Qin Liu cng)